Упознајте Наш Тим

Надзорни одбор ЈКП „ Водовод –Шабац“ именује скупштина Града на период од четири године. Има три члана, од којих је један из реда запослених.

Нeнад Васиљевић Дипломирани Менаџер Председник НО РАДНА БИОГРАФИЈА
Љиљана Милошевић Дипломирани Економиста Члан НО РАДНА БИОГРАФИЈА
Гордана Живковић Дипломирани хемичар Члан НО РАДНА БИОГРАФИЈА
Даниела Ловрин Гавриловић Дипломирани правник Директор РАДНА БИОГРАФИЈА
Владимир Савић Дипломирани инжењер пољопривреде Извршни директор РАДНА БИОГРАФИЈА