Упознајте Наш Тим

Надзорни одбор ЈКП „ Водовод –Шабац“ именује скупштина Града на период од четири године. Има три члана, од којих је један из реда запослених.

Вера Јаковљевић Дипломирани економиста Председник НО РАДНА БИОГРАФИЈА
Слободан Карић Дипломирани правник Члан НО РАДНА БИОГРАФИЈА
Душан Ђурђевић Дипломирани економиста Члан НО РАДНА БИОГРАФИЈА
Joван Вранеш мастер инжењер грађевинарства Директор РАДНА БИОГРАФИЈА
Извршни директор РАДНА БИОГРАФИЈА