Ценовник услуга

Рб. УСЛУГЕ ГРАЂАНИ ПРИВРЕДА ПОВЛАШЋЕНИ ПОТРОШАЧИ
1 УТРОШЕНА ВОДА (м3) 49,90 дин 68,49 дин 49,90 дин
2 КОРИШЋЕЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 12,31 дин 27,40 дин 12,31 дин
3 ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТП ВОДА 19,80 дин 29,70 дин 19,80 дин
4 ДОПРИНОС ЗА КОРИШЋЕНУ ВОДУ

0,2341 дин

0,4524 дин 0,4524 дин
5 ДОПРИНОС ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ 0,2108 дин 0,2108 дин 0,2108 дин
         
  УКУПНА ЦЕНА ВОДЕ 82,4549 дин 126,2532 дин

82,6732 дин

         
  ПАУШАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА:      
1 КАНАЛИЗАЦИЈУ ПО ДОМАЋИНСТВУ 246,18 дин    
2 ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ПО ДОМАЋИНСТВУ 360,00 дин    
         
  УКУПНЕ ПАУШАЛНЕ НАКНАДЕ 642,18 дин    

* СВЕ ЦЕНЕ СУ ПРИКАЗАНЕ СА УРАЧУНАТИМ ПДВ-ом

Информације и рекламације

oд 08 до 14 чaсова
Локални позив:
015 347 611